Vytvorte
bezpečné miesto

Tepláreň je priestorom, kde sme si všetky a všetci rovní.

Tepláreň je miestom, kde môžeme žiť v pravde, byť slobodne tou osobou, ktorou naozaj sme.

V Teplárni ide osobná sloboda ruka v ruke s úctou a rešpektom voči druhým.

V Teplárni neudáva hlavný tón našej komunikácie predpojatosť, ale empatia či ohľaduplná zvedavosť.

V Teplárni je jedinečnosť každého a každej zdrojom inšpirácie a sily.

V Teplárni si ceníme pestrosť, pretože je šancou rásť a pripraviť sa na výzvy života.

Tepláreň je bezpečným miestom, kde si môžeme oddýchnuť či nabrať nové sily.

Tepláreň je komunitou a otvorenou náručou.

Tepláreň je domovom.

Roman Samotný

zapojte sa aj vy

Ak máte záujem svoju organizáciu, školu či prevádzku označiť nálepkou Sme Tepláreň alebo Bezpečné miesto a deklarovať tak, že vytvárate bezpečný priestor pre LGBTI+ ľudí, zapojte sa do iniciatívy Bezpečné miesta.

zapojte sa aj vy