10 odporúčaní ako môžu jednotlivci prispieť k bezpečnej krajine pre LGBTI+ ľudí, ich deti a rodiny

Tieto odporúčania sú určené najmä pre jednotlivcov.

Nebudem ticho, keď vidím nenávisť

Pomenujem a vymedzím sa voči nenávistným prejavom, homofóbii a transfóbii v mojom okolí, zamestnaní, v škole či na sociálnych sieťach. Vyjadrím podporu a prijatie LGBTI+ ľuďom, ich deťom a rodinám v našich komunitách, snažím sa byť pre nich podporou v ťažkých chvíľach a dbám na ich bezpečnosť.

Verejne vyjadrujem svoj postoj

Zdieľam a hovorím o iniciatíve IDE NÁM O ŽIVOT. Verejne presadzujem hodnoty rešpektu a prijatia LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín účasťou na pochodoch za práva LGBTI+ ľudí, vyvesením dúhovej vlajky alebo pripnutím dúhovej stužky. Zasadzujem sa tak za spravodlivú spoločnosť pre všetkých LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín v mene pamiatky Matúša a Juraja.

Používam rešpektujúci jazyk
Záleží mi na tom, aby môj jazyk rešpektoval, ako sa identifikujú LGBTI+ ľudia v mojom okolí a vo verejnom priestore. Pýtam sa na zámená, ktoré používajú transrodoví a nebinárni ľudia a zároveň plne rešpektujem ich právo na súkromie, napríklad pri procese tranzície.
Ak môžem, finančne prispejem
Jednorazovo alebo pravidelnými finančnými príspevkami podporím organizácie a iniciatívy, ktoré sa dlhodobo venujú právam a podpore LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín na Slovensku.
Vzdelávam (sa)
Zaujímam sa o skúsenosti, práva a problémy LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín. Čítam si o tejto téme a sledujem na sociálnych sieťach organizácie, ktoré sa jej dlhodobo venujú. Svoje vedomosti a poznatky šírim ďalej a robím tak osvetu. O svojom postoji aktívne komunikujem s mojimi blízkymi a prinášam im fakty, svoje skúsenosti a príbehy LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín.
Hovorím o svojej identite
Ako queer osoba hovorím o svojej identite a zdieľam svoje skúsenosti v situáciách, v ktorých je to pre mňa bezpečné. Pomáham v tom aj ostatným a spoločne budujeme silnú komunitu, ktorá sa podporuje navzájom a zasadzuje sa za svoje práva. Ak potrebujem podporu alebo pomoc, obrátim sa na inPoradňu v Bratislave alebo poradňu PRIZMA v Košiciach.
Angažujem sa na pracovisku

Oslovím svojho zamestnávateľa, aby pomáhal vytvoriť bezpečné a inkluzívne pracovisko, ktoré dbá na potreby LGBTI+ zamestnancov a zamestnankýň, ich rodín a detí. Aktívne žiadam, aby sa môj zamestnávateľ otvorene prihlásil k týmto hodnotám, zamedzil diskriminácii a násiliu voči LGBTI+ ľuďom na pracovisku a zabezpečil dostupnosť všetkých rodinných benefitov aj pre páry rovnakého pohlavia a dúhové rodiny. Viac konkrétnych odporúčaní pre zamestnávateľov tu.

Angažujem sa v škole
Ak pracujem v školstve alebo v pomáhajúcich profesiách, otváram témy nenávisti voči inakosti a šírim hodnoty rešpektu a prijatia LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí. Ak som študentom/študentkou, žiakom/žiačkou a je to pre mňa bezpečné, zastanem sa LGBTI+ ľudí v mojom kolektíve, keď sú šikanovaní pre svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. V takom prípade vyhľadám pomoc u zodpovednej osoby v pedagogickom zbore. Viac informácií pre vytvorenie bezpečného a inkluzívneho prostredia v školách, poradniach a psychologických ambulanciach sa dozviem v odporúčaniach pre bezpečné školy tu.
Zorganizujem podujatie vo svojom meste/obci

Ak mám možnosť zorganizovať kultúrnu akciu vo svojom meste/obci týkajúcu sa práv LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín, môžem ju skonzultovať s iniciatívou Ide nám o život. Obrátim sa na email: kontakt@idenamozivot.sk

Oslovujem podniky a kultúrne centrá

Aktívne oslovujem podniky a kultúrne centrá, aby sa zapojili do kampane „Sme bezpečné miesto“ a pomáhali vytvoriť sieť podnikov po celom Slovensku, ktoré sú bezpečným priestorom pre LGBTI+ ľudí, ich detí a rodín. Ak prevádzkujem podnik, alebo mám svoje obľúbené queer miesta, ktoré prejavia záujem, napíšem na e-mail: kontakt@idenamozivot.sk